rejestracja

REREJSTRACJA

Wybierz z poniższej listy szkolenia, w których chciałbyś wziąć udział. Następnie wypełnij formularz z danymi osobowymi.

Całkowity koszt wybranych szkoleń:
0

Dane uczestnika

Mam kod rabatowy na szkolenie
Chcę otrzymać fakturę VAT
Wprowadź dane do faktury:
Oświadczam, że ustaliłem w odpowiedni sposób, że nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w szkoleniu i wykonywaniu związanych z nim ćwiczeń fizycznych.
Oświadczam, że ubezpieczyłem się na czas Szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceputuję Regulamin*

*Akceptując regulamin zgadzam się, że złożenie zamówienia jest równoznaczne
z żądaniem realizacji szkolenia przed terminem wykonania prawa do odstąpienia
od umowy, co skutkuje utratą tego prawa z chwilą pełnej realizacji tej usługi.

WYBIERZ TYP PŁATNOŚCI

SPOSÓB PŁATNOŚCI