najbliższe terminy kursów

TERMINY SZKOLEŃ

TERMINNAZWA SZKOLENIAPROWADZĄCYCENAMIEJSCE
22.05.2021
9:00-17:00
KURS - INSTRUKTOR TRÓJBOJU SIŁOWEGO POZIOM I Sebastian Kot
Grzegorz Wałga
689,00 zł Szczecin
Szczecin
23.05.2021
8:00-16:00
KURS - INSTRUKTOR TRÓJBOJU SIŁOWEGO POZIOM II Sebastian Kot 589,00 zł Szczecin
Szczecin