nasze kursy

KURS - TRENER PERSONALNY

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera personalnego. Jest skierowany do instruktorów sportu lub rekreacji ruchowej, absolwentów AWF lub dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w aspekcie treningu personalnego. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu, gwarantuje kursantowi otrzymanie zaświadczenia oraz legitymacji instruktorskiej Trenera Personalnego.
 
Zawód trenera personalnego cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem klientów. Nabycie kompleksowej wiedzy pozwoli na pracę z różnymi ludźmi, ucząc indywidualnego podejścia do problematyki i potrzeb klienta. Charakter tej profesji, to z pewnością definitywne zerwanie z rutyną. Ciągła potrzeba rozwoju osobistego, gwarantuje coraz to nowsze rozwiązania treningowe dedykowane indywidualnym spotkaniom. Poprzez połączenie teorii z praktyką, nauczysz się umiejętnie monitorować postępy swoich podopiecznych. Dowiesz się, jak poprawnie korygować ich błędy oraz w jak sprawny sposób przekazać właściwą technikę wykonywanych ćwiczeń. W tym zawodzie istotna jest również prawidłowa komunikacja oraz biegłość w nawiązywaniu kontaktów. Efektem jest satysfakcja i radość z odmiany życia klientów.
 
Kurs obejmuje część:
  • teoretyczną: podstawy anatomii, biomechaniki, fizjologii, dietetyki i suplementacji, ocena balansu strukturalnego, wywiad z klientem i ocena stanu zdrowia, zasady przeprowadzania rozgrzewki, podstawy sprzedaży usług.
  • praktyczną: ćwiczenia korekcyjne, rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe.
 
 

CENA / CZAS SZKOLENIA

2300,00 zł / 52 h

PROWADZĄCY

Sebastian Kot
Sebastian Kot Mistrz Polski
Kuba Pągowski
Kuba PągowskiLICENCJONOWANY DIETETYK